Heategevus

Rentides meie juures müügiboksi, aitad toetada erinevaid heategevusi.

Aitame  koos!

*Kalamaja Basaar toetas mais müügibokside rentijate abiga
EESTI KASSISÕPRADE KOGUKOND MTÜ-d

MTÜ eesmärk on aidata kodutuid kasse ja võimalusel ka teisi loomi,  suurendada inimeste hoolivust ja töötada välja süsteem, et eraisikute kodudes üleliigseks jäänud loomad ei satuks tänavale, mis omakorda suurendab hetkel niigi suurt kodutute loomade arvu.

*Kalamaja Basaar toetas septembris müügibokside rentijate abiga LASTEFOND`i.
Lastefond tegeleb haigete ja erihooldust vajavate laste koduste ravitingimuste parandamisega, vajaliku aparatuuri soetamisega, ravikvaliteedi edendamisega jpm.

*Kalamaja Basaar toetas detsembris müügibokside rentijate abiga EESTI KASSISÕPRADE KOGUKOND MTÜ-d

*Kalamaja Basaar toetas veebruarikuus müügibokside rentijate abiga *Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liitu

Liit korraldab vähihaigetele lastele jõulupidusid ja suvelaagreid, kutsub haiglatesse artiste (kloune, mustkunstnikke jne),pakub lapsevanematele psühholoogilist tuge, nõustamist ja tugigruppe ning toitumisnõu ravi toetuseks, tegeleb teavitus- ja selgitustööga laste vähihaiguste teemal, korraldab vähihaigetele lastele füsioteraapia ja psühholoogi abi ning koolilastele õpetaja toe haiglas, vähihaigete väikelaste (päeva)hoiuteenust, erandjuhtudel aitab leida rahastuse raviks vajalike vähiravimite jaoks, mida Eesti Haigekassa ei rahasta.