Heategevus

Rentides meie juures müügiboksi, aitad toetada erinevaid heategevusi.

Aitame  koos!

*Kalamaja Basaar toetas  2017 mais müügibokside rentijate abiga
EESTI KASSISÕPRADE KOGUKOND MTÜ-d
MTÜ eesmärk on aidata kodutuid kasse ja võimalusel ka teisi loomi,  suurendada inimeste hoolivust ja töötada välja süsteem, et eraisikute kodudes üleliigseks jäänud loomad ei satuks tänavale, mis omakorda suurendab hetkel niigi suurt kodutute loomade arvu.

*Kalamaja Basaar toetas 2017 septembris müügibokside rentijate abiga LASTEFOND`i.
Lastefond tegeleb haigete ja erihooldust vajavate laste koduste ravitingimuste parandamisega, vajaliku aparatuuri soetamisega, ravikvaliteedi edendamisega jpm.

*Kalamaja Basaar toetas 2017 detsembris müügibokside rentijate abiga EESTI KASSISÕPRADE KOGUKOND MTÜ-d

*Kalamaja Basaar toetas 2018 veebruarikuus müügibokside rentijate abiga Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liitu.
Liit korraldab vähihaigetele lastele jõulupidusid ja suvelaagreid, kutsub haiglatesse artiste (kloune, mustkunstnikke jne),pakub lapsevanematele psühholoogilist tuge, nõustamist ja tugigruppe ning toitumisnõu ravi toetuseks, tegeleb teavitus- ja selgitustööga laste vähihaiguste teemal, korraldab vähihaigetele lastele füsioteraapia ja psühholoogi abi ning koolilastele õpetaja toe haiglas, vähihaigete väikelaste (päeva)hoiuteenust, erandjuhtudel aitab leida rahastuse raviks vajalike vähiravimite jaoks, mida Eesti Haigekassa ei rahasta.

*Kalamaja Basaar toetab 2018 juulis müügibokside rentijate abiga vähiravifondi ,,Kingitud Elu”.
Hille Tänavsuu Vähiravifond “Kingitud elu” on Eesti esimene eraalgatuslik vähiravi toetusfond. Fondi eesmärk on toetada vähihaigeid (ja nende peresid)kelle ravi ei pea Eesti riik hetkel piisavalt “kulutõhusaks”. “Kingitud elu” toetab abivajajaid moodsa vähiravi finantseerimisel, pikendades nii inimeste täisväärtuslikke elupäevi oma lähedaste keskel.

*Kalamaja Basaar toetas 2018 detsembris müügibokside rentijate abiga MTÜ SAAREMAA LEMMIKLOOMADE TURVAKODU.
Annetus aitab neil päästa rohkem vigastatuid, nälginuid, väärkohelduid kasse ja koeri ning rohkematel loomadel on lootus nende kaudu endale soe ja armastav kodu leida. Oma uude koju kolib igal aastal ca 160 kassi.
Kõik koju minevad kassid on terveks ravitud, kiibitud ja neutraliseeritud.

*Kalamaja Basaar toetas 2019 juulis müügibokside rentijate abiga vähiravifondi ,,Kingitud Elu”.

*Kalamaja Basaar toetas 2019 oktoobris müügibokside rentijate abiga vähiravifondi ,,Kingitud Elu”.